Post | april 2020 | Kenniscentrum: Subsidies en Fondsen | 1 min lezen

Subsidieregeling Meedoen gemeente Deventer

Meedoenregeling Gemeente Deventer

Deze nadere subsidieregels hebben tot doel (sociale) activiteiten die gericht zijn op de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van wijken en/-dorpen te bevorderen. De activiteiten kunnen zowel gemeentebreed als wijkgericht zijn.

De nadere subsidieregels Meedoen; sociale activiteiten vrijwilligersorganisaties, (sport)verenigingen, buurthuizen en speeltuinverenigingen vervangt de navolgende nadere subsidieregels:

  • Nadere subsidieregels Activiteiten ouderen;
  • Nadere subsidieregeling Vrijwilligersinitiatieven;
  • Nadere subsidieregels Kleintje WMO;
  • Nadere subsidieregels voor het verlenen van Jeugdsportsubsidie aan amateursportverenigingen;
  • Nadere subsidieregels Opleidingssubsidies amateursportverenigingen;
  • Nadere subsidieregels Speeltuinwerk.

Download hier de regeling.


Meer informatie bij Hein Steenbergen, e-mailadres: [email protected]

Deel blogpost