Post | april 2020 | Kenniscentrum: Subsidies en Fondsen | 1 min lezen

Verschillen subsidies en fondsen

Verschillen subsidies en fondsen: 

  • Een subsidie is in principe afkomstig van de overheid. Voorbeelden: ESF (Europees), ZonMW (landelijk), Vrijwilligerssubsidie (provinciaal), Kleintje Klimaat (lokaal).
  • Een fonds is afkomstig van bv bedrijven, organisaties en/of particulieren. Voorbeelden: VSB- fonds, Oranjefonds.


Overeenkomsten subsidies en fondsen: 

  • Zowel subsidie- als fondsengelden kan je voor je project inzetten, mits je je aan de afspraken (criteria) met de verstrekker houdt. De verstrekker van deze gelden heeft er immers belang bij dat deze gelden zo goed mogelijk besteed worden, conform de doelstellingen en criteria van de betreffende subsidie- of fondsenregeling. De verstrekker zal daar dan ook goed op letten gedurende de gehele looptijd van je project.
  • Meestal wordt niet 100% van je projectkosten door een subsidie of fonds gefinancierd, maar maximaal 50%. Dat betekent dat je ervoor moet zorgen dat je een deel van de projectkosten op een andere manier financiert. Dit heet co-financiering. Hiervoor zijn een aantal mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan financiering door je organisatie, door een samenwerkingspartner, door het aanschrijven van een andere subsidieregeling of fonds, etc.
  • Werven van fondsen- of subsidiegeld is een tijdsintensieve klus en vereist een goede projectorganisatie en -administratie
  • Projecten moeten meestal iets unieks in zich hebben (innovatief).
  • Aanvullende subsidies of fondsengeld kunnen aangevraagd worden voor projectactiviteiten, dat wil zeggen activiteiten naast reguliere (structurele, jaarlijkse) activiteiten van een organisatie.
Deel blogpost
Gerelateerde blogposts
Tips en vaardigheden | Kenniscentrum: Subsidies en FondsenWat zijn de belangrijkste vaardigheden die je nodig hebt bij subsidie- en fondsenwerving?
Goed en nauwkeurig kunnen lezen...
Lees meer
Subsidieregeling Meedoen gemeente Deventer | Kenniscentrum: Subsidies en FondsenMeedoenregeling Gemeente Deventer
Deze nadere subsidieregels hebben tot doel (sociale) activiteiten die gericht zijn op de...
Lees meer
Verschillende fondsen | Kenniscentrum: Subsidies en FondsenBelangrijke vragen bij het werven van fondsen zijn: welk doel heb je met fondsenwerving of sponsoring voor ogen, wat is hiervoor...Lees meer