Post | april 2020 | Kenniscentrum: Subsidies en Fondsen | 2 min lezen

Tips en vaardigheden

Wat zijn de belangrijkste vaardigheden die je nodig hebt bij subsidie- en fondsenwerving?

 • Goed en nauwkeurig kunnen lezen. Neem de tijd hiervoor. Lees als een jurist, nauwgezet en kritisch. De subsidie- of fondsenregeling is nogal eens omvangrijk en ingewikkeld. Toch is het van belang je daar doorheen te worstelen, omdat het een hoop waardevolle informatie bevat die je nodig gaat hebben bij het opstellen van je subsidie- of fondsenaanvraag en voor daarna.
 • Vragen durven stellen. Vraag, vraag, vraag! Vraag alles wat je niet duidelijk is aan het fonds of aan de subsidiegever. Dat stellen ze op prijs en het scheelt je enorm veel tijd omdat je zo voorkomt dat je een hoop werk verzet terwijl de gevonden regeling misschien helemaal niet de meest passende blijkt te zijn en je kans op geld daarmee heel klein wordt/nihil is. Het kan geen kwaad om aan het begin eens een persoonlijk gesprek te regelen. Daarmee krijgt je project een gezicht en dat verhoogt vaak het enthousiasme en de bereidheid vanuit de verstrekker om met je mee te denken.
 • Overtuigingskracht
 • Weten wat je wilt
 • Concurrentie niet schuwen.
 • Je kunnen verplaatsen in het belang van de ander
 • Goed en overtuigend kunnen schrijven


Een subsidie- of fondsenaanvraag kun je vergelijken met

 • Een sollicitatie. Je verkoopt je project zo goed mogelijk, waarbij je hier en daar naar de criteria toe mag schrijven zolang je de werkelijkheid uiteraard geen geweld aandoet. Schrijf je aanvraag altijd alsof je voor het eerst iemand vertelt over je project en de ander nauwelijks thuis is in die materie. Met andere woorden leg zaken uit die voor jou wellicht een open deur zijn. Schrijf je aanvraag ook met overtuigingskracht. Jij bent niet de enige die een aanvraag in gaat dienen. Je zult veel concurrenten hebben. Net als met een sollicitatie is het aan jou om de ander, de subsidie- of fondsenverstrekker, te overtuigen.
 • Een belastingaangifte. Niet iedereen vindt dat leuk. Je moet een hoop informatie verzamelen volgens allerlei regeltjes, maar dat is nou eenmaal niet anders.


Tips:

 • Subsidie- en fondsenwerving is zoals gezegd een tijdslurpende klus. Houd hier rekening mee. Weeg altijd de verwachte inspanning af tegen het beoogde rendement. Bij sommige regelingen moet je zoveel doen dat het de moeite van het geld eigenlijk niet loont.
 • Subsidies en fondsen zijn middelen. Waak ervoor dat het geen doel op zich wordt. Het komt regelmatig voor dat projectleiders verblind raken door de te verwachten euro’s en het oorspronkelijke project dusdanig aan de subsidie- of fondsencriteria aanpassen dat het wenselijke projectdoel uiteindelijk uit het oog verloren wordt of zelfs de haalbaarheid van het project in het geding komt.
Deel blogpost