Bestuur & Beleid

Het besturen van een organisatie kent veel invalshoeken: de activiteiten moeten aanslaan, de exploitatie moet gezond zijn, het beleid moet aansluiten bij de actualiteit, de werkzaamheden moeten behapbaar zijn voor de medewerkers, enz. In het hoofdstuk Bestuur en Beleid is er aandacht voor het oprichten van een vrijwilligersorganisatie, de bestuurstaken en voor de praktische kant van besturen.


In 'Het avontuur van Bert' staat de vraag centraal hoe besturen van vrijwilligersorganisaties in beweging kunnen komen. Want beweging is noodzakelijk om te overleven in de 21ste eeuw.


In dit hoofdstuk vindt u informatie over:

Het oprichten van een vrijwilligersorganisatie

RechtsvormenEr zijn vele redenen om uw organisatie te formaliseren in een officiële rechtsvorm. Het kan zijn dat de organisatie te groot wordt voor een organisator of dat u in aanmerkng wilt komen voor financiering.
Statuten en HRHier is meer informatie te vinden over de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, iets wat erg belangrijk is voor organisaties.
Informatie over de ANBILees hier aan welke voorwaarden een ANBI (Algemeen nut beogende instellingen) moet doen om in aanmerking te komen voor belastingvoordelen.

Functies binnen een bestuur

Elke vereniging en stichting heeft een bestuur. Het bestuur heeft de dagelijkse leiding over de organisatie en draagt zorg voor het nastreven van de doelstellingen.


Elk bestuur beschikt tenminste over een voorzitter, penningmeester en secretaris. Daarnaast is het mogelijk dat de vereniging nog algemene of speciale bestuursfuncties kent zoals het uitvoeren van activiteiten of het begeleiden van commissies.


Ieder bestuurslid heeft zijn eigen taken en verantwoordelijkheden. Hieronder vindt u de belangrijkste taken per functie. Tevens zijn de taken opgenomen in bijgevoegde voorbeelden van functieprofielen. 

Taken van een bestuur

Als bestuur is het ook van belang om na te denken over de visie en missie van uw organisatie. Zo blijft uw organisatie zich steeds verder ontwikkelen en zorgt u ervoor dat uw activiteiten blijven aansluiten bij de vraag vanuit de geformuleerde doelgroep. Dit doet u met een beleidsplan, een activiteitenplan en een evaluatie.

Verantwoording

Bestuurdersaansprakelijkheid Voor bestuurders van een rechtspersoon (bijvoorbeeld stichting of vereniging) gelden er bijzondere aansprakelijkheidsbepalingen,...Lees meer
Financiële ZakenOok een vrijwilligersorganisatie ontkomt niet aan een financiële verantwoording. Hetis de hoofdtaak van de penningmeester om dit...Lees meer
Algemene Ledenvergadering en JaarverslagAls vereniging en stichting bent u verplicht minimaal een keer per jaar een jaarvergaderingte houden. In het geval van een...Lees meer

E-learning