Communicatieplan

Een communicatieplan kan inzicht bieden in de situatie en beschrijft onder andere de doelgroep, doelen, strategie, boodschap en de te gebruiken publiciteitsmiddelen. In dit artikel vindt u meer informatie over de verschillende elementen van een communicatieplan.

Communicatieplan
Huisstijl en logo

Huisstijl en logo

Voor de herkenbaarheid van de organisatie is het van belang een eigen visuele identiteit te ontwikkelen zoals een eenduidige huisstijl en herkenbaar logo. Zo krijgt de organisatie een herkenbaar ‘eigen gezicht’. Goed en consequent gebruik van deze huisstijl zorgt voor maximale herkenbaarheid en een sterk en eenduidig beeld. Lees in dit artikel hier meer informatie over.

Social media

Social Media zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Via Social Media wordt er van alles gedeeld: verhalen, kennis en ervaringen. Voor u als vrijwilligersorganisatie zijn Social Media te gebruiken voor bijvoorbeeld het delen van successen en het geven van informatie.

Omgaan met de media

Veel onderwerpen waar vrijwilligersorganisaties mee te maken hebben, kunnen in aanmerking komen voor de pers. Hieronder volgt aantal richtlijnen over vrijwilligersorganisaties en de media.

(Digitaal) Drukwerk

Wanneer het om marketinginstrumenten gaat wordt het drukwerk vaak vergeten. Vaak wordt het gezien als een ouderwets instrument dat niet veel waarde heeft. Daarentegen kan er veel uit drukwerk gehaald worden wanneer je de juiste kneepjes weet!

Ontwikkelen van een site

In dit digitale tijdperk beschikt elke organisatie wel over een website. Als u een (nieuwe) website laat bouwen moet u van tevoren goed nadenken over het doel. Het doel is bepalend voor de manier waarop de site wordt gebouwd en ingericht en hoeveel webpagina’s en -ruimte u nodig heeft.
Interne communicatie

Interne communicatie

Interne communicatie is de planmatige, formele communicatie tussen alle belanghebbenden binnen een vrijwilligersorganisatie dat gericht is op het bevorderen van betrokkenheid en motivatie. Werken met vrijwilligers betekent werken met mensen die enkele uren per week aanwezig zijn. Van belang is een goede interne communicatie om alle vrijwilligers te bereiken. In dit artikel meer informatie over communicatie met uw leden.