Post | april 2020 | 6B's: Beginnen | 1 min lezen

Wet Arbeid Vreemdelingen

De meeste vreemdelingen mogen vrijwilligerswerk doen in Nederland. Alleen personen die een eerste procedure voor een verblijfsvergunning regulier afwachten, en geen asielzoeker zijn, mogen geen vrijwilligerswerk doen. Alle andere vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijven in de zin van artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000 mogen wel vrijwilligerswerk doen.


Vrijwilligersverklaring

Op grond van de wet Arbeid vreemdelingen is het noodzakelijk om voor het verrichten van vrijwilligerswerk toestemming te vragen aan het UWV. De verklaring wordt alleen afgegeven voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden of functies, en niet op naam van de asielzoeker. Hierdoor hoeft de werkgever niet telkens een nieuwe verklaring aan te vragen, als hij meerdere asielzoekers hetzelfde soort werk wil laten verrichten. Een vrijwilligersverklaring wordt op aanvraag afgegeven door het UWV, indien:

  • Het werk meestal onbetaald is.
  • De organisatie geen winst doelstelling heeft (b.v. een stichting of vereniging).
  • Het werk een algemeen maatschappelijk belang heeft.


Een vrijwilligersverklaring is vijf jaar geldig. Indien de arbeidsplaats of de functie binnen die termijn wijzigt verliest zij haar geldigheid echter eerder. Hier vindt u het aanvraagformulier voor de vrijwilligersverklaring.

Sinds begin 2017 doen wij enthousiast mee aan het project ' aan de slag'. Hierbij helpen wij asielzoekers en statushouders om laagdrempellig vrijwilligerswerk te doen. Hier vindt u meer informatie over het project. 


Bron: vrijwilligerswerk.nl

Deel blogpost