Veiligheid

De risico-inventarisatie en evaluatieEen ri&e staat voor Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Het is een voor werkgevers verplicht middel om de gezondheid en veiligheid...Lees meer
Arbowetgeving Sinds 1 januari 2007 is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) in beginsel niet meer van toepassing op vrijwilligers. Alleen als er...Lees meer

Aansprakelijkheid

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Daarom is het goed om te kijken welke risico’s u als organisatie loopt. In Nederland kunt u aansprakelijk worden gesteld op basis van een onrechtmatige daad (art. 162 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek 6) om verschillende redenen. Lees in dit artikel meer over aansprakelijkheid.

Wetten

Wie mag er vrijwilligerswerk doen?
Belastingwet
Vrijwilligers in dienst/bijzondere arbeidsrelaties
BTW en Vrijstelling
Drank- en horecawet
Privacywetgeving
Auteursrecht
Wet Arbeid Vreemdelingen
Schenkingen

Verzekeringen

Vanaf 1 juli 2009 is door de gemeente Deventer een uitgebreide verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers in Deventer. Deze verzekering dekt naast ongevallen en aansprakelijkheid ook bestuurdersaansprakelijkheid. Naast vrijwilligerswerk is ook mantelzorg en maatschappelijke stage meeverzekerd. Alle vrijwilligers in de gemeente Deventer kunnen een beroep doen op deze polis.

Lokale regelgeving

Iedere gemeente beschikt over een Algemene Plaatselijk Verordening (APV). In deze verordening vindt u de algemene regels die gelden voor de betreffende gemeente. 


Evenementen

Hier vindt u informatie over het zelf organiseren van een evenement 


Kansspelen

Hier kunt u een vergunning voor een loterij, prijsvraag en bingo aanvragen

Hier vindt u informatie over het organiseren van een loterij