Veiligheid

De risico-inventarisatie en evaluatie

Een ri&e staat voor Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Het is een voor werkgevers verplicht middel om de ...
Lees meer

Arbowetgeving

Sinds 1 januari 2007 is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) in beginsel niet meer van toepassing op ...
Lees meer

Aansprakelijkheid

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Daarom is het goed om te kijken welke risico’s u als organisatie loopt. In Nederland kunt u aansprakelijk worden gesteld op basis van een onrechtmatige daad (art. 162 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek 6) om verschillende redenen. Lees in dit artikel meer over aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid

Wetten

Wie mag er vrijwilligerswerk doen?

Belastingwet

Vrijwilligers in dienst/bijzondere arbeidsrelaties

BTW en Vrijstelling

Drank- en horecawet

Privacywetgeving

Auteursrecht

Wet Arbeid Vreemdelingen

Schenkingen

Verzekeringen

Verzekeringen

Vanaf 1 juli 2009 is door de gemeente Deventer een uitgebreide verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers in Deventer. Deze verzekering dekt naast ongevallen en aansprakelijkheid ook bestuurdersaansprakelijkheid. Naast vrijwilligerswerk is ook mantelzorg en maatschappelijke stage meeverzekerd. Alle vrijwilligers in de gemeente Deventer kunnen een beroep doen op deze polis.

Lokale regelgeving

Iedere gemeente beschikt over een Algemene Plaatselijk Verordening (APV). In deze verordening vindt u de algemene regels die gelden voor de betreffende gemeente. 


Evenementen

Hier vindt u informatie over het zelf organiseren van een evenement 


Kansspelen

Hier kunt u een vergunning voor een loterij, prijsvraag en bingo aanvragen

Hier vindt u informatie over het organiseren van een loterij 

Lokale regelgeving