Werken met de 5 B's

Werken met vrijwilligers vindt plaats aan de hand van de vijf B's. De B's geven aan waar u als bestuur of coördinator bij het werken met vrijwilligers vooral aandacht aan moet besteden. Alle B’s zijn even belangrijk want als een ervan verwaarloosd wordt, heeft dat meteen consequenties voor de andere vier. Lees hier meer over de 5 B's

Afspraken en registratie

GeschillenregelingEen geschillenregeling zijn algemene afspraken over het behandelen van conflicten waarbij vrijwilligers ...Lees meer
VrijwilligersovereenkomstenWanneer iemand vrijwilligerswerk gaat doen, is het mogelijk dat de organisatie gebruik maakt van een ...Lees meer
Collectieve verzekering Gemeente DeventerVanaf 1 juli 2009 is door de gemeente Deventer een uitgebreide verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers ...Lees meer
Veilig vrijwilligerswerk en VOGVeiligheid en VOG

Maak uw organisatie veilig!
Lees meer
Onkostenvergoeding Sommige organisaties verstrekken aan hun vrijwilligers een onkostenvergoeding. Vrijwilligers mogen echter maar ...Lees meer
Vrijwilligers administratieHet is goed om alle (actieve) vrijwilligers binnen uw organisatie te registreren. Zo heeft u een goed ...Lees meer

Gesprekken met vrijwilligers

IntakegesprekTijdens een kennismakingsgesprek maakt u kennis met een vrijwilliger die zich heeft aangemeld, maar die niet meteen voldoet aan uw functieprofiel. U maakt kennis en gaat op zoek naar talenten en motivaties. Misschien komt u wel op een leuk idee of kan iemand toch iets betekenen.
VoorgangsgesprekHet is raadzaam om periodiek een voortgangsgesprek of functioneringsgesprek te voeren met alle vrijwilligers. Deze gesprekken worden geïnitieerd en gevoerd door de vrijwilligerscoördinator of iemand van het bestuur.
Slecht nieuws/correctiegesprekSoms zijn er knelpunten in het functioneren die vragen om een slechtnieuws- of correctiegesprek. Zorg altijd voor een goede voorbereiding: bedenk wat u wilt zeggen en hoe u dit op een goede manier onder woorden kan brengen.
ExitgesprekIn een eindgesprek wordt de samenwerkingsrelatie tussen de vertrekkende vrijwilliger en de organisatie op een zo correct mogelijke wijze afgerond.

Daarnaast biedt het de gelegenheid meer inzicht te verkrijgen in de werkelijke reden van vertrek en eventuele knelpunten.

Motiveren van vrijwilligers

MedezeggenschapMensen die zich vrijwillig inzetten, voelen zich betrokken bij de organisatie. Door de dialoog met de ...Lees meer
Motiveren van vrijwilligersWerven van vrijwilligers is een continue proces. Alleen al omdat er vaak ook sprake is van continue verloop in ...Lees meer
Typen vrijwilligersVrijwilligers zijn er in alle soorten en maten. Motieven van mensen om vrijwilligerswerk te doen kunnen enorm ...Lees meer

E-Learning