De 5 B's

Werken met de 5 B's

Werken met vrijwilligers vindt plaats aan de hand van de vijf B's. De B's geven aan waar u als bestuur of coördinator bij het werken met vrijwilligers vooral aandacht aan moet besteden. Alle B’s zijn even belangrijk want als een ervan verwaarloosd wordt, heeft dat meteen consequenties voor de andere vier. Lees hier meer over de 5 B's

Afspraken en registratie

Geschillenregeling

Een geschillenregeling zijn algemene afspraken over het behandelen van conflicten waarbij vrijwilligers ...
Lees meer

Vrijwilligersovereenkomsten

Wanneer iemand vrijwilligerswerk gaat doen, is het mogelijk dat de organisatie gebruik maakt van een ...
Lees meer

Collectieve verzekering Gemeente Deventer

Vanaf 1 juli 2009 is door de gemeente Deventer een uitgebreide verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers ...
Lees meer

Veilig vrijwilligerswerk en VOG

Veiligheid en VOG

Maak uw organisatie veilig!
Lees meer

Onkostenvergoeding 2024

De maximale hoogte van de belastingvrije vrijwilligersvergoeding gaat in 2024 omhoog van €1.900,- naar € 2 ...
Lees meer

Vrijwilligers administratie

Het is goed om alle (actieve) vrijwilligers binnen uw organisatie te registreren. Zo heeft u een goed ...
Lees meer

Gesprekken met vrijwilligers

Intakegesprek

Tijdens een kennismakingsgesprek maakt u kennis met een vrijwilliger die zich heeft aangemeld, maar die niet meteen voldoet aan uw functieprofiel. U maakt kennis en gaat op zoek naar talenten en motivaties. Misschien komt u wel op een leuk idee of kan iemand toch iets betekenen.

Voorgangsgesprek

Het is raadzaam om periodiek een voortgangsgesprek of functioneringsgesprek te voeren met alle vrijwilligers. Deze gesprekken worden geïnitieerd en gevoerd door de vrijwilligerscoördinator of iemand van het bestuur.

Slecht nieuws/correctiegesprek

Soms zijn er knelpunten in het functioneren die vragen om een slechtnieuws- of correctiegesprek. Zorg altijd voor een goede voorbereiding: bedenk wat u wilt zeggen en hoe u dit op een goede manier onder woorden kan brengen.

Exitgesprek

In een eindgesprek wordt de samenwerkingsrelatie tussen de vertrekkende vrijwilliger en de organisatie op een zo correct mogelijke wijze afgerond.

Daarnaast biedt het de gelegenheid meer inzicht te verkrijgen in de werkelijke reden van vertrek en eventuele knelpunten.

Motiveren van vrijwilligers

Medezeggenschap

Mensen die zich vrijwillig inzetten, voelen zich betrokken bij de organisatie. Door de dialoog met de ...
Lees meer

Motiveren van vrijwilligers

Werven van vrijwilligers is een continue proces. Alleen al omdat er vaak ook sprake is van continue verloop in ...
Lees meer

Typen vrijwilligers

Vrijwilligers zijn er in alle soorten en maten. Motieven van mensen om vrijwilligerswerk te doen kunnen enorm ...
Lees meer